لیزر موهای زائد: از بین بردن ریشه ی موهای زائد بدن با امواج لیزر